top of page
Picture2.jpg

אירוע מצוינות תפעולית

כלים להובלה בעולם תחרותי

טכנולוגיות חדשניות להמשכיות תפעולית, פתרונות הנדסיים לייעול רצפת ייצור, ותהליכי אוטומאציה בייצור כדי לאפשר למפעלים אופטימיזציה של רצפת הייצור והגדלת הפריון

שלישי 30/5

9.30-13.00

בתוכנית

9.30
10.00
10.30

11.00

11.30

12.00
12.30
13.30

  התכנסות קפה ומאפה

ארוחת צהריים

סיור רצפת ייצור

סלבדור טכנולוגיות

מפטגון

IXDen

הפסקת קפה

נחשון פינקו

הירשמו עכשיו!

077-22090444

!נתראה

bottom of page